Përfundon sanimi i defektit në rrjetin primarë të ujësjellësit (Ф-400)

Punëtorë të ndërmarrjes nga Nj.P. “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” përfunduan sanimin e defektit në rrjetin primarë të ujësjellësit Ф-400, në lagjen Çarshia e Epërme, Tetovë.

Leave A Comment

Related Posts